پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی

(دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷) ۱۴:۴۲

شانا _ گروه عکس: آیین قدردانی از رضا نوروززاده، مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز (دوشنبه، سوم دی‌ماه) با حضور بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعی از مدیران هلدینگ پتروشیمی در ساختمان این شرکت برگزار شد.

آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 21
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 20
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 19
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 18
رضا نوروززاده، مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 17
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 16
حضور بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 15
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 14
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 13
جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس

آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 12

آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 10
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 9
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 8
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 7
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 6
آیین قدردانی از مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 5
بهزاد محمدی