پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

منطقه 5 انتقال گاز، آماده گذراندن فصل سرما در جنوب کشور

(یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷) ۱۱:۳۸

شانا _ گروه عکس: منطقه 5 عملیات انتقال گاز با انجام تعمیرات اساسی و به کار گیری نیروهای جوان و متخصص آماده گازرسانی پایدار، ایمن و سالم در فصل زمستان است تا امسال نیز مردم با مشکل افت یا قطع فشار گاز مواجه نشوند.


منطقه پنچم استان فارس، شیرار 37
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 36
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 35
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 34
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 33
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 32
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 31
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 30
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 29
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 28
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 27
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 26
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 25
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 24
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 23
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 22
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 21
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 20
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 19
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 18
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 17
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 16
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 15
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 14
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 13
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 12
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 11
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 10
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 9
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 8
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 7
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 6
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 5
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 4
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 3
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 2
منطقه پنچم استان فارس، شیرار 1