پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

بازدید معاون وزیر نفت از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

(چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷) ۱۲:۱۵

شانا _ گروه عکس: بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی سه‌شنبه (۱۱دی‌ماه) در سفر یک روزه به ماهشهر از طرح‌های پتروشیمی پتروکیمیای ابن‌سینا، سلمان فارسی و مخازن بیدبلند خلیج فارس و مجتمع‌های کارون، تندگویان، بندرامام و بوعلی‌سینا و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز ماهشهر، شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، پارک ارم و کلینیک شهرک بعثت بازدید کرد و در جریان وضع آنها قرار گرفت.

بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 34
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 32
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 31

بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 38
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 36
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 35

بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 37

بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 8
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 7
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 6
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 5
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 4
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 3
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 2
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 1

بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 26
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 19
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 16
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 15
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 14
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 13
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 40
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 30
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 12

بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 29
بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 27

بازدید بهزاد محمدی، پتروشیمی ماهشهر 39