پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

کهگیلویه و بویر احمد یک گام تا تبدیل شدن به استان سبز

(دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷) ۰۹:۲۲

شانا _ گروه عکس: استان کهگیلویه و بویراحمد با گازرسانی ۱۰۰ درصدی جمعیت شهری و ۷۵ درصدی جمعیت روستایی تنها یک گام تا تبدیل شدن به استان سبز فاصله دارد.

گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 1

گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 13
گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 3

گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد
گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد

گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 10
گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 8
گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 5

گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 20
گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 19

گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 22
گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 21

گاز رسانی به استان کهکیلویه و بویر احمد 6