پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

هم‌اندیشی مدیران عامل ادوار پتروشیمی

(سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷) ۰۹:۳۹

هم‌اندیشی مدیران عامل ادوار شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور بررسی راهکارهای توسعه صنعت پتروشیمی برگزار شد.