دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اطلاعات پایه صنعت نفت

وزن نفت
بیشتر کشورهای جهان، وزن مخصوص نفت خام را برحسب درجه API که یک درجه بندی آمریکایی است محاسبه می‌کنند.
نفت‌ ترش و شیرین
یک پارامتر مهم در طبقه بندی نفت به ترش یا شیرین، میزان گوگرد موجود در نفت خام است.
نفت خام
نفت خام مایعی تیره رنگ و غلیظ است که از ترکیبات پیچیده و متنوعی تشکیل شده است.
مجتمع سرچاهی
مجتمع سرچاهی عبارت است از لوازم و ادواتی که از آن‌ها برای کنترل چاه از بیرون به کار می‌رود.
مته حفاری
مته حفاری در حفر چاه نفت استفاده می‌شود که هر کدام با توجه به جنس لایه‌های مختلف زمین و اهداف مورد نظر انتخاب می‌شود.
سکوی مشعل
سکوی مشعل از سوی 2 دهنه پل 80 متری و سکوی میانی به سکوی سرچاهی متصل می‌شود.
سکوی نفتی
سکوی نفتی سازه‌ای است که در بخش دریایی هزاران تن تجهیزات و دستگاه‌ها و صدها نفر متخصص را در خود جای می‌دهد.
سکوی سرچاهی
سکوی سرچاهی برای انجام عملیات حفاری و فرآوری اولیه گاز، جمع آوری و انتقال گاز چاه‌ها به خشکی طراحی می‌شود.
سکوی شناور در آب
سکوی شناور در آب در قسمت‌های کم عمق اقیانوس‌ها یا دریاچه‌ها کاربرد دارد و دارای 2 عرشه مجزاست که روی یکدیگر قرار می‌گیرد.
سکوی تولید
سکوی تولید نفت اغلب یک میدان کامل دریایی با چندین چاه را که از سکو با حفاری انحرافی حفر می‌شوند، پوشش می‌دهد.
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »