یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

نگهداری و تعمیرات برق واحد های پالایش (مناطق 1و2و3)و واحد های جانبی 96/31و58

مناقصه

1396.4644

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.