شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

نگهداری و تعمیرات دستگاه های مکانیک و ماشینری بندر صادراتی ماهشهر 96/32و68و73

مناقصه

1396.4645

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.