یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات نگهداری تعمیرات برق،ابزاردقیق و کارگاه های مربوطه (96.017)

مناقصه

1396.4655

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.