یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات تعمیرات مکانیک راهبردی کارگاه مرکزی(96.18)

مناقصه

1396.4659

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.