یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

کولر دو تکه 96/L/26

مناقصه

1396.4822

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.