سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

50 کیلومتر شبکه رودبار دشت مهران

مناقصه

1396.5290

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.