پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

طبخ غذای گرم کار کنان عملیاتی منطقه میاندوآب

فراخوان

1396.5297

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه میاندوآب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.