پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی یزد

تجدید مناقصه

1396.5334

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.