پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه خرید دستگاه اندازه‌گیری شاخص ژلاتین روغن موتور به همراه متعلقات به شماره 9703730

مناقصه

1397.653

شرکت ملی نفت ایران / پژوهشگاه صنعت نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.