پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید و حمل مخلوط رودخانه ای(آگهی مناقصه عمومی 97/1250/42)-منطقه تهران

مناقصه

1397.640

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.