پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مزایده اجناس(مزایده عمومی 97/500/2505)-منطقه غرب

مزایده

1397.658

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.