پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین تجهیزات و احداث حدود 13 کیلومتر خط انتقال برق 33 کیلو ولت پست SGOSP آزادگان جنوبی به کلاستر یاران جنوبی به صورت PC

مناقصه

1397.693

شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی وتوسعه نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.