پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت شهید زین‌الدین قم و خدمات عمومی ستاد منطقه و ناحیه مرکزی- 97571

مناقصه

1397.692

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه قم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.