پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید کولر اسپلیت ضد انفجار تک سیستم سرد مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس

مناقصه

1397.678

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.