پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید لوله های فولادی (2 -4-6-8-10 اینچ )

مناقصه

1397.679

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان گلستان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.