پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری آرادان از توابع شهرستان گرمسار

مناقصه

1397.708

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان سمنان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.