پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید رگلاتور (10 -20-70 متر مکعبی )

مناقصه

1397.670

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان گلستان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.