پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید لوله های پلی اتیلن (25 -63-90-125-160 میلی متری )

مناقصه

1397.671

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان گلستان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.