پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات نظارت بر امور سطح الارضی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

مناقصه

1397.713

شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی وتوسعه نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.