دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خریدتعداد 20000 عدد حلب ATK

مناقصه

1397.697

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی