پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای تعمیر و مرمت سقف منازل شیروانی ناحیه بریم شمالی 97/7 و97/10

مناقصه

1397.702

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.