پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای 22676 متر لوله گذاری پلی اتیلن 60psi و 60 متر لوله فولادی 250PSI جهت گازرسانی به روستاههای محور کسمت شهرستان خرم آباد

مناقصه

1397.745

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.