پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم

مناقصه

1397.732

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.