پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از جایگاه شرکتی دو منظوره ( cng - lpg) بیهقی

تجدید مناقصه

1397.730

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.