پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

به روز رسانی سیستم F&GوESD در پالایشگاه اول

مناقصه

1397.761

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.