دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه واگذاری حجمی زمانی عملیات کنترل باک

مناقصه

1397.1103

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه خراسان جنوبی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.