دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

کامیونت دیزلی 8 تن

مناقصه

1397.1119

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز پارسیان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.