دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای 6392متر لوله گذاری پلی اتیلن 60psi و 250متر لوله فولادی 6اینچ 250PSI جهت گازرسانی به صنایع شهرستان دلفان

مناقصه

1397.1126

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.