سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

کاشت داشت ونگهداری فضای سبز سایت های 3و4و5

مناقصه

1397.983

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.