دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام عملیات ساخت ، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات شهرستان ملارد مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 3/0012-97

مناقصه

1397.1061

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.