سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجهیزات مازاد(مزایده عمومی 97/700/2513)-منطقه مرکزی

مزایده

1397.1100

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.