دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه تهیه ,طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی

مناقصه

1397.1104

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه خراسان جنوبی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.