سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه تهیه، نصب و راه اندازی 3 دستگاه کمپرسور هوا به همراه تجهیزات جانبی جهت تامین هوای فشرده مورد نیاز تاسیسات خشکی سلمان،منطقه لاوان

مناقصه

1397.1107

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.