دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید انتشار آگهی مزایده عمومی وسایل نقلیه

مزایده

1397.1111

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / ستادپالایش وپخش

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.