دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه شماره 97.8 مربوط به پروژه فاز دوم نزدیک رسانی شبکه توزیع گاز و خط تغذیه به صنایع سطح استان بصورت PCF

مناقصه

1397.1115

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.