سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث تلمبه خانه‌ها، ایستگاه‌های بین راهی و ترمینال انتهای خط طرح انتقال نفت خام گوره/ جاسک به صورت EPC

مناقصه

1397.1118

شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی وتوسعه نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.