شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه و تامین مواد غذایی و تهیه و طبخ غذا در کیش

مناقصه

1397.1128

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.