دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 97108درخصوص خدمات نگهداشت فضای سبز، درختان، گل‌ها و گیاهان در ساختمانهای مرکزی مدیریت اکتشاف، انبارهای ری، کوار و دفتر شیراز

مناقصه

1397.1130

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.