دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجاره دو فروند بالگرد برای ترابری کارکنان به سکوها و دکل های حفاری

مناقصه

1397.1132

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.