دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مزایده 03/97 فروش 150 تن آهن آلات اسقاط و ذوبی

مزایده

1397.1144

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.