دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات تخلیه و بارگیری،بسته بندی،تنظیفات،آبدارخانه،نجاری،ترانزیت کالا،امحا اسناد و امور دفتری در انبار ترانزیت ستاد

مناقصه

1397.1156

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.