دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات تحلیل , طراحی , پیاده سازی و . . . سامانه یکپاچه نرم افزاری

مناقصه

1397.1158

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.