دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی در سطح استان : 1- نظارت حین اجرا 2- نظارت بعد از اجرا (2201/97/09 )

مناقصه

1397.1161

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان غربی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.