دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تاکسی سرویس استیجاری

مناقصه

1397.1162

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه بوشهر

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.